top of page
11094Bente-106-Edit.jpg

Om Topia feng shui og landskap

Jeg heter Bente-Sølvi Toverød og har en omfattende utdanning fra Imperial School of Chue Style Feng Shui og mangeårig praksis som feng shui-konsulent.  Som faglige bakgrunn er jeg utdannet landskapsarkitekt MNLA fra NMBU (1995).

Gjennom firmaet Topia feng shui påtar jeg meg oppdrag som gjelder feng shui-konsultasjoner.

Som medeier i Feng Shui Akademiet, Imperial School of Chue Style Feng Shui – Oslo, underviser jeg i feng shui, og jeg har i ti år vært styreleder og country coordinator i Chue Foundation Norge, foreningen for norske Chue Style Feng Shui-konsulenter. Fra og med 01.01.2024 innehar jeg vervet som Vice Chairman for the Chue Feng Shui Foundation.

Utdanning: Landskapsarkitekt MNLA fra Norges landbrukshøyskole, nå NMBU, 1995. Chue Style Feng Shui (隨派風水)-konsulent fra Imperial School of Feng Shui and Chinese Horoscopes 2007. Deltar vanligvis på 2-3 videregående påbyggingskurs/ seminarer årlig, med unntak for de to siste årene med pandemi.

Arbeidserfaring: Jeg er nå ansatt som landskapsarkitekt hos INBY AS etter en tilmålt 2-årsperiode som daglig leder på samme sted. Tidligere  ansatt ved Institutt for landskapsarkitektur NMBU, Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter AS, Sundt & Thomassen Landskapsarkitekter AS, Senter for etter- og videreutdanning ved NMBU, Det norske hageselskap, Norges vassdrags- og energidirektorat.

 

Oppdrag innen ren hageplanlegging og landskapsarkitektur tar jeg gjennom firmaet IN'BY AS. Her kombinerer jeg etter beste evne erfaring fra tradisjonell landskapsarkitektur med dyptgående kunnskap i klassisk, kinesisk feng shui.

bottom of page