top of page

Slik foregår konsultasjonen

Ingen eiendommer er like. Som feng shui-konsulent er det min jobb å finne riktige løsninger for den aktuelle eiendommen med tanke på de som bor der, hvordan de bruker stedet og hvilke utfordringer og ønsker de har.

Konsultasjonen begynner alltid med en befaring. Analyser av omkringliggende landskap og uteområder er like viktig som situasjonen innendørs. Noe av det viktigste med feng shui er å få god energi fra omgivelsene frem til huset og videre inn gjennom døren. Forut for konsultasjonen vil jeg gjerne ha et kart over tomten og plantegning av bygning(er), og dessuten fødselsdato på dem som bruker eiendommen. Befaringen tar omtrent tre timer. Først ser jeg på utomhusarealene og landskapet rundt og deretter huset innvendig. Målinger blir utført med kinesisk kompass (lo pan) på bygninger og inngangsdører.

Basert på målinger og observasjoner utføres ulike feng shui-analyser for å kartlegge energiflyten ute og inne på eiendommen. Det vil da fremkomme hvilke arealer som er gode, mindre gode, aktive eller rolige, hvordan det påvirker dem som bor eller jobber der, og hva de ulike arealene egner seg best til.  Ut fra dette vil jeg anbefale løsninger for å balansere situasjonen slik at arealene kan brukes på best mulig måte. Slike løsninger kan være en kombinasjon av tiltak ute og inne. Ofte holder det med relativt enkle grep som ikke koster mye.

Du får en skriftlig rapport med skisser og anbefalinger samt en oppfølgende samtale senere. En oppfølgende befaring hvor vi gjennomgår anbefalingene er inkludert i prisen.

Som medlem av Chue Foundation følger jeg et sett med etiske regler.

Næringsliv - kontor

God feng shui gir bedre resultat

Jobben går lettere når det er god feng shui rundt deg.
Forut for en konsultasjon trenger jeg å vite hva slags næringsvirksomhet det dreier seg om, hva som er aktuelle problemstillinger, fødselsdato på innehaver og en oppdatert plantegning av lokalene.

Vika kontorbygg.JPG

Bolig

God feng shui gjør hjemmet bedre

God feng shui ute er en forutsetning for god feng shui inne. Hvis boligen har egen tomt er denne inkludert i konsultasjonen med tanke på at den skal gi støtte til huset. Hagedesign kan bestilles i tillegg.

For leiligheter og hybler konsentrerer man seg om å gjøre det beste ut av selve boligen. Forut for en konsultasjon trenger jeg å vite hva som er aktuelle problemstillinger, fødselsdato på eier og familiemedlemmer og en oppdatert plantegning av boligen.

Boligområde Sørlandet.JPG

Uterom - Hage

God feng shui begynner ute

Utearealene må formes slik at de fanger opp energien fra omkringliggende landskap og gir den videre til bygningen. Feng shui for uterom, park og hage er et eget felt innen faget. Utearealene kan formes og brukes slik at de fanger opp energien fra omkringliggende landskap og deretter gir støtte både til tiltenkt bruk av arealene og til bygningene på stedet. Forut for en konsultasjon trenger jeg en plan over tomten, med tomtegrenser, bygninger og ev. andre detaljer som stier, trapper, gjerder, porter, vegetasjon og vannforekomster.

Inngang%20til%20hytte_edited.jpg
bottom of page