top of page

Chue Style Feng Shui
隨派風水

En av de mest omfattende former for feng shui

Chue Style Feng Shui har årtusengamle røtter og kan spore sin faglige tradisjon direkte tilbake til det keiserlige hoff i Kina. Metoden er oppkalt etter Great Grand Master Chue Yen som lærte denne formen for feng shui fra taoistmesteren Master Chue Sum i Qing dynastiet (1644 – 1912). Kunnskapen kan videre spores tilbake til master Chan Hai Yee som levde i Song-dynastiet rundt år 960 e.Kr., og den har siden blitt overlevert gjennom generasjonene fra mester til elev.

Metoden undervises nå av Grand Master Chan Kun Wah, som har lært metoden direkte fra Master Chue Yen. Grand Master Chan Kun Wah har etablert en omfattende Chue Style Feng Shui-utdannelse og forskningsstiftelsen Chue Foundation – Overseas Chinese Horoscope and Feng Shui Research Association 海外中華命理堪輿|研究學會. Både skolen og stiftelsen er frivillige organisasjoner. Begge har base i Edinburgh, Storbritannia, med forgreninger til Hong Kong og en rekke land i Europa og Asia.

Chue Style Feng Shui er anerkjent som en av de mest verdifulle og effektive former for feng shui og omfatter en rekke ulike metoder for analyse, løsninger og formgiving. Tradisjonelt omfatter Chue Style Feng Shui bruk av kinesisk kompass (lo pan), formanalyser av landskap og bygninger, beregning av gunstige datoer, kinesisk horoskop, qigong, tolkning av I Ching 易經 (Forandringens bok) og ansikts- og kroppsanalyse.

Svarberg.JPG
bottom of page