top of page

Feng shui-tips

Enkle råd for bedre energiflyt

God feng shui er alltid forenlig med sunn fornuft, og bygger for en stor del på prinsipper om ryddighet. Her er noen enkle feng shui-råd som kan brukes for å sørge for at energien flyter godt. For mer avanserte metoder og effektiv feng shui tilpasset det aktuelle stedet kan du bestille en feng shui-konsultasjon.

Atkomst til servering.JPG

Generelle anbefalinger for tomt og hage

 • Hold det ryddig og rent for at energien skal flyte godt

 • Hold atkomsten til tomten eller hagen tydelig, ryddig og oversiktlig

 • Veien fra atkomsten og frem til inngangsdøren bør være lett å finne og uten hindringer (vegetasjon, gjenstander og kanter) som stikker ut

 • Avfallsdunker bør ikke stå i nærheten av inngangsdøren. Hvis praktisk mulig bør de plasseres et stykke unna atkomsten inn til tomten

 • Det bør være belysning på forsiden av huset

 • La inngangen se innbydende og hyggelig ut. Sett frem planter i krukker av keramikk, stein eller porselen ved døren

 • Hold døren godt ved like så den er lett å åpne. Smør hengslene hvis de knirker

 • Postkasse, husnummer og ev. eiendommens navn bør være godt synlig, rent og lett å lese

 • Ringeklokke eller dørhammer må være lett å finne, merket med tydelig navn og plassert slik at de er lette å bruke.

FS anbef inne.JPG

Generelle anbefalinger innendørs

 • Alle rom og passasjer bør være rene og ryddige og ha god belysning

 • Friske blomster og planter, lys og musikk bringer god energi inn i huset

 • Møbleringen bør ha rom og luft rundt seg og plasseres i god avstand til dørene

 • Veggene bør ha en rolig, nøytral eller lys farge

 • Alle vinduer bør holdes godt ved like og pusses regelmessig

 • Speil bør ikke henge rett mot en dør, vindu, seng, arbeidsbord eller andre speil

 • Hold planter friske og frodige, fjern visne blomster og erstatt dem med nye. Unngå plastblomster eller tørkede blomster.

bottom of page